MISSION-VISION

Ang bisyon ng BULGAR ay umalalay sa edukasyon ng Filipino sa paglalathala ng mga balita, libangan, isports at lathalain sa presyong abot-kaya; at upang bigyan sila ng pagkakataon na maghayag ng opinyon sa pamamagitan ng mga sumusunod na misyon:

a. Makapaghatid ng balita at ulat sa aktuwal na pangyayari sa pinakamabilis at pinakatumpak na pamamaraan.

b. Makapaghandog ng lathalain, artikulo, editoryal at kolum na iniakda ng mga kuwalipikado at iginagalang na manunulat.

c. Magbigay-aliw sa publiko sa pamamagitan ng mga artikulo at litrato ng mga artista—Filipino man o dayuhan, at pang-isports.

d. Maibahagi sa publiko ang mahahalagang impormasyon tulad ng lotto results, fortune horoscopes, at maging ang palitan sa piso at mga banyagang salapi.