COMPANY PROFILE

Ang Sison’s Publishing House Inc ay nagsimula noong Disyembre, 1990 sa pagbubukas ng dalawang publikasyon — BULGAR at CHISM. Pareho itong lingguhang babasahin na naglalaman ng mga artikulo at istoryang nakapokus sa entertainment at showbusiness.

Makaraan ang isang taon ng masusing pagsusuri at serye ng mga konsultasyon sa print media at dealers maging sa mga mambabasa, nagpasya ang kumpanya noong Disyembre 2, 1991 na gawing araw-araw ang paglalathala ng BULGAR bilang isang seryosong daily tabloid newspaper kasabay ng pansamantalang pagtigil sa publikasyon ng CHISM magazine.

Ang desisyong itigil na ang publikasyon ng CHISM magazine ay isang sakripisyo upang bigyan prayoridad at ibuhos ang 100 porsiyentong atensiyon sa pang-araw-araw na PAHAYAGANG BULGAR. Hindi agad natikman ang positibong resulta ng maselang desisyon na ilathala ang BULGAR DAILY. Mabibilang lamang sa daliri ang mga print media dealers na pumatol sa distribusyon at pagbebenta ng pahayagan na may panimulang bilang na 25,000 kopya ng tabloid. Nagmukhang nagdaraan sa butas ng karayom ang pagkumbinse sa mga newspaper dealers na ilantad at ibenta ang BULGAR na may cover price na P1.50 lamang kada kopya. Marami ring tabloid ang kakumpitensiya ng mga panahong iyon sa limitadong merkado.

Pero noong 1996, unti-unting naging popular ang BULGAR sa merkado — sa loob ng bansa at maging sa iba’t ibang panig ng daigdig. Mula sa ilang taong pagtiyaga, sikap, sipag, sinop, pagtitiis at mga panalangin mula sa mga nilalang na kumikilos at may kaugnayan sa publikasyon — managements, editorial, sales , circulation, productions at distributions, nakaangat ito upang makatindig sa sariling paa at masustenahan ang panananatili sa merkado. Napansin ng mga newspaper dealers ang patuloy na pagdami ng order at hiling ng dagdag na kopya sa BULGAR sa pamilihan sa loob at labas ng bansa. Mula noon, wala nang tumatanggi sa kopya ng Bulgar na pinanabikang basahin sa bawat tahanan.

Nagpatuloy ang pag-angat at katatagan hanggang sa taong 2000. Noong 2002 hanggang 2012, batay sa independent study na isinagawa ng mga itinuturing na most respected survey and study organization na A.C. NIELSEN at IPSOS (formerly known as SYNOVATE), nakumpirmang ang BULGAR ang consistent overall No. 1 newspaper sa Pilipinas.
Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang BULGAR sa pagpapanatili ng prayoridad sa paghahatid sa milyon-milyon at dumarami pang mambabasa ng pinakabalanseng pag-uulat, opinyon, napapanahong showbiz at entertainment, sports articles, at malalim na pag-aanalisa at makabuluhang editoryal.

Sumasabay ang BULGAR sa pag-usad ng teknolohiya at property investment. Taglay namin ang pinakamodernong printing machines upang matugunan ang lumalaking pangangailangan sa de-kalidad na imprenta mula sa mga advertisers at mambabasa.

Sa ngayon, ang aming landmark building ay buong giting na nakatindig sa isang-ektaryang prime property sa Quezon Avenue, Quezon City — Ang Tahanan ng Pahayagang BULGAR.